Junta directiva

President Elena Guardiola Pereira
Past President Ferran Sabaté Casellas
Vicepresident Begonya Torres Gallardo
Secretari Anna Maria Ester Condins
Tresorer Josep Maria Vilaseca Llobet
Vocal Aina Brugués Ros
Vocal Jordi Planes Bassas
Vocal J. Oriol Ramis Juan
Vocal Patrícia Rodríguez Corbera
Estatuts

Estatuts vigents
Document PDF
398KB

Juntes

Juntes anteriors