Junta directiva

Presidenta Elena Guardiola Pereira
Past President Ferran Sabaté Casellas
Vicepresidenta Begonya Torres Gallardo
Secretària Anna Maria Ester Condins
Tresorer Josep Maria Vilaseca Llobet
Vocal Aina Brugués Ros
Vocal Jordi Planes Bassas
Vocal J. Oriol Ramis Juan
Vocal Patrícia Rodríguez Corbera
Estatuts

Estatuts vigents
Document PDF
398KB

Juntes

Juntes anteriors