Història

L'any 1976, un grup de metges convençuts de la necessitat de crear una associació dedicada a l'estudi de la història de la medicina, es posen d'acord i envien al president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Dr. Alsina Bofill, un escrit signat per 25 facultatius on li demanen la seva creació.

Mentre, constitueixen una Junta Gestora presidida pel Dr. Pi Figueras, amb els doctors Cardoner, Corbella, Sarró i Uriach. Inicien l'activitat acadèmica el mes de gener de 1977.

Aprovada la Societat Catalana d'Història de la Medicina (SCHM) per l'Acadèmia, queda constituïda el mes de desembre de 1977.

Des d'aleshores fins ara s'han succeït moltes juntes que han aportat el seu esforç a la col·lectivitat, organitzant sessions ordinàries i extraordinàries que han contribuït a un millor coneixement del nostre passat professional. (Podeu consultar l'històric de presidents en l'apart de juntes anteriors)

Em aquest quasi 37 anys de vida acadèmica la SCHM ha organitzat actes propis i altres en col·laboració amb diverses societats científiques, mèdiques i d'altres ciències de la salut; ha participat de forma molt significativa en congressos nacionals, estatals i internacionals. També ha organitzat i ha donat suport a jornades i actes a comarques.

Els socis han publicat a la revista Gimbernat i a altres un nombre ingent de treballs, molts d'ells de referència i consulta obligada.

Avui la Societat segueix ben activa i ofereix ser l'espai de trobada de tots els investigadors de la història de la medicina catalana.